Stoeterij
250 238 239 240 243 247 249 251 252 253 254 256 257 259 260 261 264 267

250

 

Het woonhuis met westmuur van stal. Gezien vanuit het noordwesten.

238

 

Zuidelijke helft van stal met woning. Gezien vanuit het noorden.

239

 

Noordelijke helft van stal met grup, Gezien vanuit het noordoosten.

240

 

Overzicht stal, op voorgrond westmuur, Gezien vanuit het noorden.

243

 

Noordelijke helft westmuur van stal met aangebouwd gemak, achtergrond: resten van een watergang. Gezien vanuit het zuidwesten.

247

 

Westmuur van stal met gemak I en aangebouwde woning. Midden: resten van een keistenen vloer. Gezien vanuit het westen.

249

 

Straatje van keistenen, daarachter het woonhuis. Gezien vanuit het zuidoosten.

251

 

Noordelijke helft van stal met westmuur. Voorgrond: zuidelijke einde watergang. Gezien vanuit het westen.

252

 

Overzicht watergang. Midden: oudste deel, links: het noordelijke bredere gedeelte, rechts het zuidelijke einde.
Gezien vanuit het noordwesten.

253

 

Overzicht watergang. Voorgrond: noordelijk einde van het brede deel met achter een rest van een boog die het middendeel overkluisde. Gezien vanuit het noordwesten.

254

Noordelijk deel van watergang met aanbouwsels, Gezien vanuit het westen.

256

 

Oostelijke muur van paardenwed. met steunberen aan binnenzijde. Rechts hellende vloer van keistenen. Gezien vanuit het noorden

257

Oostelijke muur van paardenwed. met steunberen aan binnenzijde. Onder: bakstenen vloer, achter: keistenen vloer.
Gezien vanuit het zuiden.

259

 

Zuidelijk deel van de paardenwed. Gezien vanuit het oosten.

260

 

Zuidelijk muur van de paardenwed.
Gezien vanuit het westen.

261

Noordelijk einde van paardenwed. Links: resten van cirkelvormig bouwsel met steunberen.
Gezien vanuit het noordoosten

264

 

Cirkelvormig bouwsel bouwsel met steunberen ten oosten van het noordelijk einde van het paardenwed.
Recht boven: het woonhuis.
Gezien vanuit het oosten.

267

Bruggenhoofd van brug in westelijke gracht.
Rechts in het water beschoeiingspaaltjes.
Gezien vanuit het Noordoosten