Voorburcht
Kelder Traptoren Traptoren Torentje Hoektoren Zuid-oostelijke hoek Buitenmuur Hoektoren

Kelder

Onder, de westelijke buitenmuur,
rechts kelder 3 en 4, links gemak no III met boogje bevestigd aan westelijke muur.
Gezien vanuit het zuiden.

Traptoren

Vierkante traptoren aan het noordoostelijke einde.
Einde van de noordwestelijke ingangspartij, met linksonder het begin van de kademuur
die de westelijke en oostelijke ingangspartijen verbindt, en de noordelijke begrenzing van het terrein vormt.
Gezien vanuit het oosten.

Traptoren

Traptoren welke scheef tegen de oostelijke buitenmuur is aangebouwd, ter hoogte van het oostelijke bruggenhoofd.
Gezien vanuit het noorden.

Torentje

Restant van een vijfkantig uitspringend torentje, aan de oostzijde van de oostelijke buitenmuur.
Gezien vanuit het noorden

Hoektoren

Zuidoostelijke hoektoren met aanzet der oost- en zuidmuur.
Gezien van uit het noordwesten.

Zuid-oostelijke hoek

Overzicht van de zuidoostelijke hoek van de opgraving.
Rechts kelder no 1, linksonder de waterput, rechtsboven de zuidoost toren.
Gezien vanuit het westen.

Buitenmuur

Zuidelijke buitenmuur met een ongelijk aangezette las in het midden van de foto.
Gezien vanuit het westen.

Hoektoren

Zuidwestelijke hoektoren.
Gezien vanuit het noordwesten.