Bewoners

GEEN  MINDERWAARDIGE PLEK VOOR EEN GEWEZEN GRAVIN

Het kasteel van Sint-Maartensdijk werd door de adelijke familie Van Borssele tot een luisterrijk hof verbouwd. De bekendste bewoners Frank ll van Borssele en Jacoba van Beieren, hielden er een vorstelijke levensstijl op na.

Vele prominente vorsten en edelen werden gastvrij op de hoge heerlijkheid ontvangen.

Het kasteel en het hof waren bij uitstek een plaats waar Frank zijn adelijke leefwijze behorend bij zijn status ten toon kon spreiden.

Na 1470  na de dood van Frank ll werd het kasteel meer een  kasteelboerderij met veel personeel en een rentmeester. Deze was verantwoordelijk voor de organisatie van de voedselvoorziening van de diverse bezittingen van de eigenaren.

Wel zullen er regelmatig bezoekers zijn geweest om zich op de hoogte te stellen van de situatie van hun bezit.

Heeren en vrouwen

Floris l kocht in 1354 van Graaf Willem V het ambacht Sint-Maartensdijk.Hij stierf in 1368 zonder nakomelingen.

Frank l kocht het bezit van  zijn broer terug van de Graaf van Holland. Sint-Maartensdijk werd een Hoge Heerlijkheid.

Frank trouwt in 1369 met Alienora van Zuilen.
Ze krijgen drie kinderen Floris ll, Dirk en Machteld.  Hij stierf in 1386.

Floris ll breidt de bezittingen van de Van Borssele flink uit.
Hij trouwt met Oede van Bergen en krijgen twee kinderen Frank ll  en Alienora.

Floris sterft in 1422. Oede sterft in 1420.

Frank ll de bekendste van Van Borssele erft vele bezittingen van zijn ouders.

Hij heeft ook belangrijke functies in het hof van  Filips van Bourgondië.

Hij trouwt met Gravin Jacoba van Beieren. Dit huwelijk blijft kinderloos.

Frank sterft op 19 november 1470.

Alienora van Borssele zuster van Frank ll erft alle bezittingen.
Zij trouwt twee maal en krijgt een dochter.

Elisabeth van Buren, dochter van Alienora,  trouwt met Gerrit van Culemborg.

Zij krijgen een dochter Aleid, en een zoon Jasper die tevergeefs aanspraak op de bezittingen van Alienora.

Aleid van Culemborg trouwt met Frederik van Egmond. Zij krijgen een zoon Floris.

De hoge heerlijkheid Sint-Maartensdijk blijft drie generaties in het bezit van de familie van Egmond.

Floris van Egmond heeft door zijn huwelijk met Margaretha van Glymes van Begen, dochter van de heer van Zevenbergen, zijn status zeer kunnen verhogen. Uit dit huwelijk wordt Maximiliaan geboren.

Floris erft alle bezittingen van zijn overgrootmoeder.

Maximiliaan van Egmond trad in het huwelijk met Franqoise van Lannoy een dochter van een hoog Henegouws geslacht.
Ze krijgen een dochter Anna.

Anna van Egmond van Buren was door vererving  van de familiebezittingen van 

Van Egmond en Van Buren, een zeer goede partij voor Prins Willem van Oranje Nassau.
Zij traden op 8 juli 1551 in het huwelijk.

Anna van Egmond van Buren

Elisabeth van Buren

Floris van Egmont

Maximiliaan van Egmond

Filips Willem van Oranje

Frederik Hendrik van Oranje

Filips Willem van Oranje. Na lang in Spaanse gijzeling te zijn geweest kreeg hij na terugkeer onenigheid met zijn halfbroer Maurits over de erfenis van zijn moeder.

Eerste “Oranje” Heer van Sint-Maartensdijk

Frederik Hendrik de enige prins van Oranje die zich betrokken voelde bij Sint-Maartensdijk en het kasteel en daarvoor ook middelen ter beschikking stelde.

(rent)meesters en andere knechten

ca.1450 - 1600
Rent-meesters van het kasteel

Na Frank ll van Borssele was het kasteel niet meer een vaste verblijfplaats voor de erfgenamen..

Het kasteel werd beheerd door drosten en rentmeesters die hier hun vaste verblijfplaats hadden, de meesten kwamen van elders.

LEES MEER

ca. 1600 - 1675
Rent-meesters, het kasteel en Sint-Maartensdijk

Rentmeesters beheren het kasteel

De rentmeesters hebben ook te maken met het bestuur van Sint-Maartensdijk, hun macht en aanzien wordt verder uitgebreid.

De rentmeesters hebben op het kasteel hun eigen woning en kantoor.

ca. 1675 - 1770
Zichtbare toestand heden: alleen nog een Grachtenrestant

Rentmeester, baljuw, drossaard

Stadhouder Willem lll benoemde François Leidecker in januari 1685 tot baljuw en drossaard van Sint-Maartensdijk en rentmeester

ca. 1770 - 1812
Zichtbare toestand heden: alleen nog een Grachtenrestant

De laatste rentmeester Willem de Jonge van Ellemeet was vanaf 1771 rentmeester van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse in dienst van de Oranjes.

De Fransen trokken in 1795 de Republiek binnen. Reeds op 16 mei 1795 werd met het huis Oranje Nassau een officiële regeling getroffen. De Bataafse Republiek verkreeg toen het eigendom over de Nassause domeinen.