Opgravingen

Het opgegraven verleden, weer ondergeschoffeld,
wacht op een nieuwe herontdekking.

De voorgenomen bouw van een woning op het slotterrein was voor de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek aanleiding het terrein te onderzoeken.

Onder leiding van professor J.G.N. Renaud zijn van 1965 – 1968 de restanten van het kasteel opgegraven en in kaart gebracht. Zoals eerder gezegd zijn toen ook restanten van een stoeterij uit de 15de eeuw gevonden die niet op de bekende kaarten en afbeeldingen van het slot waren aangegeven.

In 2003 kwamen de restanten uit de Middeleeuwen van het kasteel weer in de belangstelling, Marsaki een onderdeel van de woningbouwvereniging Castria – die nu is opgenomen in Stadlander – wilde toen het woonzorgcentrum de Maartenshof uitbreiden.

Helaas is na de diverse onderzoeken alles weer ondergronds gekomen en resten ons op dit moment slecht de foto’s, wat archeologisch materiaal, een paar getekende landkaarten  en nauwelijks wat beschikbare rapportage.

De Buitenhof

De Buitenhof, hier ook wel stoeterij genoemd en buiten de hoofd- en voorburcht gelegen, bevatte een aantal belangrijke functies zoals:

De stoeterij met Maarschalkswoning, de Drinkvate voor het vee, het Brouwhuis met de Brouwput, de Duiventoren.

De voorburcht

De voorburcht is de kasteelboerderij met opslagruimtes en opslag kelders, stallen, de keuken en een kapel. Dit is het echte bedrijfsterrein van het kasteel.

De voorhof heeft aan de oostzijde een hoofdpoort en aan de westzijde een poort naar de stoeterij en maarschalkswoning en naar het brouwhuis. De voorhof blijft tot begin negentiende eeuw min of meer in bedrijf, maar wordt uiteindelijk in 1818 gesloopt.

 

Klik hieronder op de rode vlakken om de foto met beschrijving van de opgraving te zien.

Voorburcht
Kelder Traptoren Traptoren Torentje Hoektoren Zuid-oostelijke hoek Buitenmuur Hoektoren

Kelder

Onder, de westelijke buitenmuur,
rechts kelder 3 en 4, links gemak no III met boogje bevestigd aan westelijke muur.
Gezien vanuit het zuiden.

Traptoren

Vierkante traptoren aan het noordoostelijke einde.
Einde van de noordwestelijke ingangspartij, met linksonder het begin van de kademuur
die de westelijke en oostelijke ingangspartijen verbindt, en de noordelijke begrenzing van het terrein vormt.
Gezien vanuit het oosten.

Traptoren

Traptoren welke scheef tegen de oostelijke buitenmuur is aangebouwd, ter hoogte van het oostelijke bruggenhoofd.
Gezien vanuit het noorden.

Torentje

Restant van een vijfkantig uitspringend torentje, aan de oostzijde van de oostelijke buitenmuur.
Gezien vanuit het noorden

Hoektoren

Zuidoostelijke hoektoren met aanzet der oost- en zuidmuur.
Gezien van uit het noordwesten.

Zuid-oostelijke hoek

Overzicht van de zuidoostelijke hoek van de opgraving.
Rechts kelder no 1, linksonder de waterput, rechtsboven de zuidoost toren.
Gezien vanuit het westen.

Buitenmuur

Zuidelijke buitenmuur met een ongelijk aangezette las in het midden van de foto.
Gezien vanuit het westen.

Hoektoren

Zuidwestelijke hoektoren.
Gezien vanuit het noordwesten.

Scroll Up