Opgravingen

Het opgegraven verleden, weer ondergeschoffeld,
wacht op een nieuwe herontdekking.

De voorgenomen bouw van een woning op het slotterrein was voor de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek aanleiding het terrein te onderzoeken.

Onder leiding van professor J.G.N. Renaud zijn van 1965 – 1968 de restanten van het kasteel opgegraven en in kaart gebracht. Zoals eerder gezegd zijn toen ook restanten van een stoeterij uit de 15de eeuw gevonden die niet op de bekende kaarten en afbeeldingen van het slot waren aangegeven.

In 2003 kwamen de restanten uit de Middeleeuwen van het kasteel weer in de belangstelling, Marsaki een onderdeel van de woningbouwvereniging Castria – die nu is opgenomen in Stadlander – wilde toen het woonzorgcentrum de Maartenshof uitbreiden.

Helaas is na de diverse onderzoeken alles weer ondergronds gekomen en resten ons op dit moment slecht de foto’s, wat archeologisch materiaal, een paar getekende landkaarten  en nauwelijks wat beschikbare rapportage.